Incompany training
De volgende groepstraining start in februari 2019

Incompany training


Roken op het werk

Nu roken verbannen is van de directe werkplek en de openbare ruimte, denken veel werkgevers

dat de discussie rondom roken op het werk daarmee afgerond is. Veel werkgevers vinden roken een privékwestie. Eén op de drie werkgevers gaat daarom het gesprek met medewerkers over roken uit de weg.


Maar roken is heel wat minder privé dan we denken. Directe nadelen waar uw bedrijf mee te maken krijgt zijn onder andere:


 • Rookpauzes                 
 • Concentratieverlies   

   

 • Hoger ziekteverzuim

     

 • Langer ziekteverzuim   
 • Sterfgevallen                   

 


Het rookvrij maken van een organisatie levert dus direct voordelen op voor de hele organisatie: hogere productiviteit, betere kwaliteit van werken en een lager ziekteverzuim. De vitaliteit van de hele organisatie zal verbeteren en de werkgever voldoet direct aan de wettelijke zorgplicht.


Medewerkers die niet roken vinden het gedogen van roken op het werk een slechte zaak. Maar uit onderzoek blijkt dat drie van de tien rokers zelf ook heel blij zouden zijn met hulp van de baas, als het gaat om stoppen met roken. Veel rokers willen namelijk wel stoppen maar hebben moeite om dat vol te houden. (Bron: Zorg van de Zaak)


Incompany training stoppen met roken

Rokers die willen stoppen, hebben de grootste kans om blijvend te stoppen met professionele begeleiding, eventueel in combinatie met nicotinevervangers/ medicijnen. Die begeleiding kan Peukuit.nl uw medewerkers bieden.


In onze groepstraining voor bedrijven leren deelnemers niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar. Ze hebben een gezamenlijk einddoel en kunnen elkaar dus ondersteunen en stimuleren. Medewerkers gaan actief met elkaar in gesprek en er ontstaat een grote saamhorigheid. Positieve reacties van de werkgever en niet-rokend personeel zorgen voor extra motivatie en ondersteuning.


In de eerste twee bijeenkomsten wordt gewerkt aan het voorbereiden op het stoppen met roken. Door middel van gesprekken en gezamenlijke oefeningen wordt de drempel om te stoppen zo laag mogelijk gemaakt.

Tijdens de eerste weken na het stoppen zijn er diverse bijeenkomsten, waarin onder andere wordt gewerkt aan het herkennen van valkuilen en het maken van een noodplan.  Al snel is in de gehele groep een positieve leefstijlverandering te zien. Men stopt niet alleen met roken, maar houdt het ook vol!


Inhoud van de training

We besteden onder andere aandacht aan:

 • Achtergrondinformatie over roken
 • Medicatie en nicotinevervangers
 • Voorbereiding op de “Stopdag”
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Leefstijlverandering
 • Rookvrij blijven op lange termijn


Onze incompanytraining bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur, verdeeld over 2 maanden.


De bijeenkomsten worden begeleid door onze ervaren trainers.


Tarief

Incompanytraining voor 8 – 15 personen kost € 3700,- (excl. btw).


Omdat Peukuit.nl staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken, komt u mogelijk voor een vergoeding in aanmerking. Vraag ernaar bij de zorgverzekeraar van uw werknemer(s).

Deze training is gebaseerd op de ‘Zorgmodule Stoppen Met Roken’ en is bewezen effectief.


Lever bewijs van goed werkgeverschap: geef nu uw medewerkers op voor deze training! 

Rokers pikken ieder algauw drie extra weken vrije tijd per jaar.

Binnen 30-60 minuten na de laatste sigaret, lijden rokers aan concentratieverlies door ontwenningsverschijnselen.

Rokers hebben minder weerstand en melden zich 1,5 keer vaker ziek.

Rokers zijn per ziekmelding gemiddeld langer ziek dan niet-rokers.

Eén op de vier rokers sterft voor het behalen van de pensioen- gerechtigde leeftijd aan de gevolgen van roken.

Peukuit.nl is een onderdeel van Corewonders

KvK nummer: 66753368

AGB-code 48-485683


Spreekuren zijn uitsluitend op afspraak.